งานอยู่ระหว่างการติดตั้ง

        บริษัทฯ ได้จัดทำหมวดหมู่เมนูนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เห็นตัวอย่างงานติดตั้งจากพื้นที่หน้างานจริง  ซึ่งสามารถติดต่อขอเข้าไปดูงานได้  ทางเราจะคอยอัพเดทความคืบหน้าของงานให้เป็นปัจจุบัน