พื้นไม้ปาร์เก้
พื้นไม้ปาร์เก้ (Parquet Wood Floor )

แท็ก:

01 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 829 ผู้ชม

พื้นไม้ปาร์เก้

พื้นไม้ปาร์เก้ คือ ไม้จริงที่นำมาผ่านกระบวนการ อบ ไสรางลิ้นรอบตัว โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

(1).ไม้ปาร์เก้ = ขนาด 1"x2"-4"x12"-18" 

(2).ไม้รางลิ้น = ขนาด 1"x4"/5"/6"/8"ขึ้นไป ยาว 0.60 เมตร ขึ้นไป 

วิธีการติดตั้ง

(1).ปูด้วยกาว

(2).ปูด้วยการยึดตะปู 

      (2.1).บนแผ่นวีว่าบอร์ดหรือแผ่นไม้อัด

      (2.2).บนตงไม้เนื้อแข็ง 

 

 

 ดูภาพผลงานติดตั้งพื้นไม้ไว้ท์โอ๊คปาร์เก้